věda výzkum inovace

Úřad vlády České republiky, www.vyzkum.cz

Vizuální styl se všemi výstupy: LOGO, CI, bulletin, publikace, pozvánky, letáky, online bannery, FB